Informace pro koncového zákazníka

Toto jsou informace, se kterými se na Vás budou obracet vaši zákazníci (a vy je možná rádi uplatníte někde při soukromém nákupu)

Zákazníkovi z evidence tržeb neplynou žádné nové povinnosti. 

Informační povinnost prodejce

Prodávající má povinnosti informovat své zákazníky o tom, že zákazník nakupuje u prodávající, který má povinnost evidovat tržby a vystavit zákazníkovi účtenku.

Obsahem informačního oznámení je

 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, toto se Vás týká
 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu. toto spíš nikoliv

Informační oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, tedy na prodejně nebo na internetových stránkách tzv. e-shopů. Informace musí být dostatečně viditelné a čitelné.

Účtenka

Zákazníkovi, který zaplatí za zboží či služby hotově, kartou, poukázkami (např. stravenkami) nebo dalšími způsoby, je prodávající povinen vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby účtenku. Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely zákona o evidenci tržeb rozumí okamžik přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k její realizaci (tj. v případě karetních transakcí), jestliže tento okamžik nastal dříve.

Zákazník nemá povinnost převzít od prodávajícího účtenku.

Je plně na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme. Na rozdíl od Itálie nebo Chorvatska u nás nebude zákazník za nepřevzetí účtenky nijak pokutován.

Na druhou stranu zákazník v ceně výrobku nebo služby platí DPH a očekává, že obchodník peníze určené pro veřejný rozpočet státu řádně odvede. Tím, že účtenku zákazník převezme, napomáhá tomu, že se tak i stane. Prodávající nezasílá Finanční správě žádné informace o zákazníkovi ani o konkrétních položkách jeho nákupu, resp. Finanční správu zajímá pouze celková výše tržby, – zde se bude často chybovat !!! kterou prodávající přijme.

Předání účtenky

Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi a tudíž prodávající může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat jí zákazníkovi např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooh). Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k osobnímu kontaktu prodávajícího a zákazníka (např. při nákupu zboží a služeb po internetu placených platební kartou). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a prodávajícím shoda.

zde se zapomíná na ručně psanou účtenku, to není určitě postižitelné

Ověření účtenky u správce daně

Prodávající evidující tržby má povinnost zaslat Finanční správě údaje o každé přijaté evidované tržbě a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákazník si bude moci zadáním vybraných údajů uvedených na účtence ověřit, zda prodávající opravdu řádně přijatou tržbu za jeho nákup v systému Finanční správy zaevidoval.

V případě zaevidování tržby v běžném režimu si může tuto skutečnost zákazník ověřit bezprostředně po nákupu. V případě výpadku internetu by pak mohla být tržba zaevidovaná se zpožděním, resp. informace o zaevidování nebude na portálu k dispozici okamžitě, ale nejpozději do 48 hodin. V případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu si bude moci zákazník tuto skutečnost ověřit nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby. Předpokládáme, že v rámci ověření účtenky se zákazník bude moci přihlásit do účtenkové loterie. V tuto chvíli však pravidla pro účtenkovou loterii nejsou známá.

Viz samostatná položky v menu

Nahlášení nevydané účtenky

V případě, že prodávající eviduje tržby zákazníkovi účtenku nevydá, což je jeho povinnost, zákazník bude(pokud tak neučiní, nebude postižet) moci na portále správce daně nahlásit nevydání účtenky. Moc se zatím není o výši finančních postihů v těchto případech.

Údaje uváděné na účtence

Prodávající je na účtenku povinen uvádět:

 • fiskální identifikační kód (FIK), toto je to kontrolní číslo, které se Vám vrátí při odeslání účtenky
 • své daňové identifikační číslo (DIČ), zde pozor na to, že každý podnikatel má DIČ, není to o plátcovství DPH, zde se bude chybovat. Největší nárůst vybraných sazeb stejně nejspíše bude v tom, že mnoho firem se najednou se zavedením EET stane plátci DPH.
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, protože IČP vlastně nebylo dokončeno, asi stačí název a adresa prodejny
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, to bude často Pokladna č. 1
 • pořadové číslo účtenky, nemusí být vzestupně, moc se nemluví ani o opakování čísel
 • datum a čas (na minuty ? Alespoň takto je to v Itálii) přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby, zde se myslí u plátců včetně DPH a u neplátců celková tržba
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP), zde je výjimka, která se Vás asi nedotkne: Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód (FIK), je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód (PKP).
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu. Toto bude prostě někdo dole text, Vás se bude týkat běžný režim

a v určitých případech také:

 • DIČ podnikatele, za kterého eviduje tržby jiný podnikatel –  pokud tržby za podnikatele eviduje jiná osoba, bude na účtence nejen její DIČ, ale i DIČ zastoupeného podnikatele. Tady je to o sdruženích. Nebo budete mít dvě pokladny a každý člen sdružení si bude účtovat pouze svoje tržby
 • podpisový kód poplatníka (PKP) – pokud účtenka z objektivních důvodů neobsahuje FIK, např. při výpadku spojení nebo při evidování ve zjednodušeném režimu.