Jak se vytvářejí tyto kódy

Způsob tvorby BKP a PKP stanoví Ministerstvo financí vyhláškou po nabytí platnosti zákona.