Kde bude možné ověřit, že podnikatel řádně eviduje tržby ?

Zákazník si bude moci zadáním vybraných údajů z účtenky do webového formuláře na portále správce daně ověřit, zda byla tržba správně zaevidována.

 

Zatím je to v přípravě. Navíc se bude jednat o spoustu čísel a neví se co se stane, když se účtenka nenajde.

Kdo a jak to bude řešit.