Není pravda, že stačí nevydat jednou účtenku a podnikatel čelí půlmilionové pokutě nebo dočasnému uzavření provozovny

K této krajní variantě je možné sáhnout jen pro opakované nebo závažné porušení zákona. Kontrolovat, udělovat sankce a provádět kontrolní nákupy budou orgány Finanční správy a Celní správy.

V případě, že podnikatelský subjekt nebude evidovat tržby, udělí pracovníci kontrolních orgánů podnikateli sankci ve správním řízení.