Postup pro zavedení EET

 1. Zjistím, zda mám povinnost evidovat tržby
  Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“. Evidovanou tržbou je platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (stravenky, kredity), která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem. Očekáváme, že odpověď bude, že se Vás to týká.


 2. Ověřím si, od kdy budu evidovat
  Evidence tržeb bude spuštěna postupně ve 4 etapách. každý podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zařadí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace CZ-NACE.


 3. Doporučujeme si na webových stránkách Českého statistického úřadu ověřit, jaké CZ-NACE mám vlastně přidělené. To zjistím na www.czso.cz v menu Databáze, registry -> Registr ekonomických subjektů, IČO -> Najdi firmu, kde zadáte svoje IČ. Přímý odkaz na vyhledání je: http://apl.czso.cz/irsw/ ČSÚ

  Zde bych jako oční optika měl najít minimálně dva CZ-NACE kódy, jeden pro maloobchodní prodej a druhý pro prodej (výdej) a výrobu zdravotnických prostředků. Tím si zajistím to, že budu vstupovat do obou fází správně. Není zakázáno začít evidovat tržby dříve !!


 4. Jako ŽKČOO, z.s. jsme již připraveni poskytnout Vám pomoc s narovnáním této evidence. Máme postup opravy evidence CZ-NACE ověřený na dvou ČSÚ a dále fakt, že neuděláte žádnou chybu, když vstoupíte do dvou etap EET – to máme již nezávisle ověřené na dvou finančních úřadech.

 5. Od CZ-NACE se odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci tržeb. Není podstatné, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti. Jak jsou jednotlivé etapy ? To se dozvíte na tomto odkazu: http://www.etrzby.cz/cs/odkdy-evidovat-trzby

 6. Pokud se Vám to nechce hledat, najdete to v menu Etapy EET

 7. Zvážím, zda mohu tržby evidovat ve „zjednodušeném režimu
  Vedle běžného režimu, který spočívá v zasílání údajů o evidované tržbě on-line, umožňuje zákon evidovat některé tržby, ve zjednodušeném režimu off-line, tj. zasílat údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby. Ve zjednodušeném režimu může podnikatel evidovat tržby na základě zákona, nařízení vlády nebo povolení správce daně. Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy podnikatel nemá k dispozici v místě uskutečnění tržby dostatečné internetové připojení.  „Způsoby evidence a účtenka


 8. Pokud nemám, pořídím si nezbytné vybavení pro evidenci
  K tomu, aby podnikatel mohl elektronicky evidovat tržby, si bude moci zvolit zařízení odpovídající jeho podnikatelské činnosti (např. pokladna, pokladní zařízení, ale i např. starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou). Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru Finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi. Každý si může pořídit takové zařízení, které mu vyhovuje a od koho chce, neboť zákon použití žádného konkrétního zařízení nepředepisuje.  „Vybavení pro evidování tržeb“


 9. Zařídím si přístup na portál e-tržby a certifikát
  Před zahájením evidence tržeb podnikatel požádá Finanční správu o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si podnikatel na portále zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení. Funkčnost bude možné otestovat v pilotním režimu. „Před zahájením evidence tržeb
  Certifikát lze získat dvěma způsoby:

1/ osobní návštěva Finanční správy

2/ přes portál http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces, k tomu ale potřebujete datovou schránku !!!…a mohu začít evidovat