Vztahuje se na mě EET, když nejsem plátce DPH?

Ano, platba DPH o povinnosti EET nerozhoduje. Evidence tržeb se tedy vztahuje jak na plátce, tak i neplátce DPH. Subjektem, k němuž se vztahují povinnosti podle zákona o evidenci tržeb, je poplatník daně z příjmů fyzických osob a poplatník daně z příjmů právnických osob. Předmětem evidence tržeb jsou pak evidované tržby poplatníka – obecně tržby v hotovosti, platbami kartou, šeky, směnkami nebo obdobnými platidly. Evidovanou tržbou je u poplatníka daně z příjmů vždy pouze příjem, který není ojedinělým příjmem.

 

Pozor: při online žádosti jako DIČ uveďte CZ a svoje rodné číslo, vyzkoušeno a funguje to. Musíte mít samozřejmě datovou schránku jako OSVČ.